Wyobraź sobie, że Twoja firma doświadcza awarii komputerowej, “znika” serwer, pracownicy nie mogą rozpocząć pracy, handlowcy zrealizować transakcji, reputacja firmy jest zagrożona, a straty rosną z minuty na minutę.

Pilne rozwiązanie problemu jest priorytetem, a jego koszty ciężkie do oszacowania. Często zakładamy, że takie problemy dotyczą innych… ale czy na pewno? Takie problemy mogą przynieść po prostu kable w serwerowni.

Serwerownia, to centralny punkt każdej sieci lokalnej – informatyczne serce firmy. W niej przetwarzane są najcenniejsze dane. Tymczasem zdarza się, że kolejne rozbudowy, rekonfiguracje i migracje do nowszych technologii powodują, że plątanina przewodów i urządzeń nieustannie rośnie… i rośnie… tworząc artystyczne okablowanie spaghetti …

Codzienne obowiązki działu IT często nie pozwalają na uporządkowanie takiego bałaganu.

Aby zapobiec awariom i mieć pewność, że w serwerowni Twojej firmy panuje porządek, który nie tylko posiada walory estetyczne i jest zgodny z BHP, ale przede wszystkim umożliwia administratorom pełną kontrolę środowiska

SKORZYSTAJ Z USŁUG REWITALIZACJI

PORZĄDKOWANIE SERWEROWNI


Rewitalizacja to tak naprawdę nie tylko porządkowanie kabli w serwerowni, ale też wdrożenie rozwiązań, które pomogą w zarządzaniu infrastrukturą oraz pozwolą uniknąć tworzenia dalszego bałaganu.

Pierwszą grupą proponowanych rozwiązań jest osprzęt, który ułatwia zarządzanie kablami w serwerowni:
• odpowiednio dobrane wieszaki do układania kabli połączeniowych w liniach poziomych w szafach, które oferujemy w rozmiarach 1 lub 2 U 
• wieszaki w różnych rozmiarach – do układania wiązek pionowych od frontu szafy i po bokach,
• koryta siatkowe pod sufitem serwerowni – do połączeń pomiędzy szafami, czy też pomiędzy szafami a konsolami administratorów.

Drugą grupą rozwiązań są nasze usługi serwisowe Solving Cable. Obejmują one instalację systemu, który dostarcza dokładne, aktualne i szczegółowe raporty dotyczące sieci i struktury połączeń, a taże wizyty serwisowe. Dzięki temu pomagamy utrzymać dokłądną ewidencję patch paneli, co eliminuje dodatkowe koszty i ew. błędy przy krosowaniu.  

Krok po kroku w stronę bezpieczeństwa


AUDYT SERWEROWNI


Podstawą wszelkich działań porządkowych i modernizacyjnych jest analiza i zrozumienie zastanej sytuacji. Z tego powodu usługę rewitalizacji rozpoczynamy od audytu.

Przygotowujemy kompleksowy spis infrastruktury, w którym rejestrujemy każde urządzenie. Ewidencja połączeń w Data Center obejmuje wszystkie połączenia wewnątrz serwerowni oraz wszystkie łącza zewnętrzne. Analizie poddajemy również całą dostępną dokumentację sieci LAN, okablowania strukturalnego, centrali telefonicznej itp.

Częścią audytu może być także badanie termowizyjne, które pozwala nam określić gorące punkty w serwerowni oraz zdiagnozować różnego rodzaju dysfunkcje systemu chłodzenia urządzeń.

Podczas audytu zwykle rodzi się zarys nowej koncepcji serwerowni. Wspólnie z administratorami planujemy dalszy rozwój infrastruktury a wszystkie zebrane informacje uporządkowujemy w postaci szeregu schematów, zestawień i opisów. 

PROJEKT


Na podstawie raportu oraz ustaleń wynikających z audytu przygotowujemy projekt nowej serwerowni, który opisuje:

• koncepcję rozmieszczenia urządzeń i osprzętu w serwerowni,

• sposób wykonania połączeń między urządzeniami i osprzętem,

• propozycję uzupełnienia istniejącego zestawu o rozwiązania ułatwiające zarządzanie infrastrukturą – takie jak osprzęt do zarządzania kablami połączeniowymi, trakty kablowe dla łączy między szafami, system oznaczeń kabli, system do zarządzania serwerami itp.,

• koncepcję dokumentacji powykonawczej, która będzie jednocześnie dokumentacją eksploatacyjną w nowej serwerowni,

• harmonogram prac wdrożenia projektu.

Realizacja


Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest dobrze uzgodniony harmonogram. Dzięki niemu przebudowa serwerowni nie zakłóci pracy przedsiębiorstwa. 

Proces rewitalizacji jest bardzo złożony. Często obejmuje czasochłonne prace takie jak wymiana okablowania w serwerowni, relokacja serwerów, czy relokacja Data Center. Mamy jednak na uwadze, że podczas tego procesu organizacja musi normalnie funkcjonować. Z tego powodu zakładamy prace na wiele etapów i realizujemy je najczęściej nocami, lub w dni wolne od pracy. Po każdym etapie przewidujemy kilkugodzinny bufor przeznaczony na uruchomienie serwerowni po przerwie w pracy.

Dokumentacja


Zakończenie prac modernizacyjnych nie jest równoznaczne z końcem procesu rewitalizacji serwerowni. W ostatnim etapie usługi opracowujemy dokumentację powykonawczą, na którą składa się szereg rysunków, schematów, zestawień i opisów.

Jest to pewnego rodzaju obraz sytuacji rzeczywistej, który będzie pomagać administratorom w zarządzaniu infrastrukturą.

Naszą dokumentację powykonawczą traktować należy jako dokumentację eksploatacyjną systemu i nanosić w niej każdą zmianę w konfiguracji serwerowni.

EIP – IT professional services


Dysponujemy własnymi środkami i zasobami, które umożliwiają nam samodzielnie przeprowadzić praktycznie każdy projekt. Przygotowujemy rozwiązania dedykowane dla centrów danych – od tych mniejszych, dotyczących modernizacji, czy rozbudowy istniejących środowisk, po rozległe projekty polegające na budowaniu całkowicie nowych i kompleksowo wyposażonych serwerowni.  
 

  • budowa serwerowni
  • relokacja serwerowni
  • systemy logiczne
  • systemy zasilania
  • przebudowa i adaptacja pomieszczeń Data Center
  • wymiana infrastruktury w serwerowni
  • porządkowanie infrastruktury Data Center