Dynamics 365 BC/NAV Consultant/Senior Consultant

10.12.2020

Jako EIP S.A.  jesteśmy liderem wdrożeń Dynamics 365 w Polsce, a jako część Grupy EIP jesteśmy wiodącym Partnerem Microsoft w Europie.
Spotkania rekrutacyjne prowadzimy online.
Praca w Warszawie lub zdalnie.

Stanowisko: Dynamics 365 BC/NAV Consultant/Senior Consultant

Zadania dla Ciebie:

Odpowiednie kompetencje dla tego stanowiska to:

A u nas, czeka na Ciebie:

 

Zainteresowany?

Wyślij CV na adres: kariera@eip.pl z dopiskiem Dynamics 365 BC/NAV Consultant/Senior Consultant

lub skorzystaj z poniższego formularza rekrutacji.

  Formularz rekrutacji

  Imię i nazwisko*
  E-mail*
  Telefon (z numerem kierunkowym)

  Załącz swoje CV (max. rozmiar do 3MB / dozwolone formaty: docs, docx, odt i pdf)

     Droga Kandydatko, Drogi Kandydacie,
  cieszymy się, że jesteś zainteresowany naszym ogłoszeniem. Zapewniamy, że dbamy o ochronę Twoich danych osobowych uzyskanych w procesie rekrutacji. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące Twoich danych osobowych w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest EIP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres:
   ul. J. Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000738551, nr tel.: +48 (22) 530 65 50, adres e-mail: iod@eip.pl.
  2. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych, możesz skontaktować się z naszym pracownikiem, odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych w EIP S.A. Do Twojej dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail: kariera@eip.pl
  3. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz prawo do ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  4. Dodatkowo, jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są niezgodnie z wymogami prawami, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wzięcia udziału w rekrutacji.
  7. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w zakresie niezbędnym do podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i zawarcia umowy jest
   art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków - art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  8. W zakresie w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  9. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane przez 12 miesięcy lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

  Zobacz więcej

  07.04.2021

  Oferta pracy na stanowisko: MS Dynamics 365 BC/NAV Consultant

  17.02.2021

  Oferta pracy na stanowisko: Dynamics 365 BC/NAV Developer/Senior Developer