Power BI

Business intelligence Cloud System

Power BI to usługa analiz biznesowych w chmurze, która umożliwia jeszcze szybsze, bardziej wydajne i zrozumiałe wizualizowanie oraz analizowanie danych. Dzięki temu na podstawie obszernych danych dynamicznych możesz w łatwy sposób tworzyć interaktywne raporty i atrakcyjne wizualizacje.

POWER BI


Power BI to narzędzie Business Intelligence (BI) dostępne w chmurze, ale również poprzez lokalną instalację desktop. Dodatkowo z Power Bi za drobną opłatą mogą korzystać użytkownicy posiadający Office365. Narzędzie idealnie współpracuje z Microsoft Dynamics NAV, pozwalając na dokładne raporty i analizy dostępnych danych. Microsoft Power BI może pobierać dane z kilku źródeł jednocześnie a do pozyskiwanych danych można mieć dostęp z dowolnego miejsca na świecie.

DO KOGO ADRESOWANE JEST NARZĘDZIE


 • Power Bi dla Działu Finansów
 • Power Bi dla Działu Sprzedaż i Marketing
 • Power BI dla Działu HR
 • Power BI dla Działu Logistyki

MOŻLIWOŚCI POWER BI


 • Analizowanie i Modelowanie danych
 • Wizualna prezentacja danych
 • Dostęp mobilny
 • Współpraca z Office365
 • Pozyskiwanie danych z różnych źródeł
 • Weryfikowanie uprawnień dostępu do danych

ŹRÓDŁA DANYCH


 • SaaS – np. Marketo, Salesforce, GitHub, Google analytics
 • Dane on-premises – np. SQL Server Analysis Services
 • Paczki w organizacji – Korporacyjne źródła danych i zewnętrzne usługi udostępniające dane
 • Usługi Azure – Azure SQL, Stream Analytics
 • Pliki Excel – Dane z arkuszy / modele danych
 • Pliki Power BI Desktop – Dane z wielu różnych źródeł


Fundusze Europejskie - Inteligentny Rozwój Unia Europejska
Projekt "Pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez emisję nowych akcji na rynku GPW" finansowany przez Fundusze Unijne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020. Poddziałanie 3.1.5
Nr Umowy: UDA-POIR.03.01.05-20-0003/17-00
Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.
Wartość otrzymanej dotacji: 740 000,00 zł
Wartość kosztów ogółem: 1 838 850,00 zł
Okres realizacji projektu: początek 1 grudnia 2017r. koniec 30 listopada 2020r.
© EIP 2019. ALL RIGHTS RESERVED