The Total Economic Impact™ Fidelis Network™


Oszczędność kosztów i korzyści biznesowe oferowane przez Fidelis Network

Dyrektorzy projektów: Sean McCormick, Henry Huang

W ramach przeprowadzonego badania „Total Economic Impact ™ rozwiązania Fidelis Network ™” Forrester Consulting przeprowadził wywiady z klientami Fidelis, którzy mają wieloletnie doświadczenie w korzystaniu z Fidelis Network. Pobierz bezpłatne badanie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób klienci współpracują z firmą Fidelis w celu zwiększenia ich skuteczności w zakresie poszukiwania i rozwiązywania zagrożeń oraz znacznego ograniczenia narażenia na ryzyko związane z bezpieczeństwem sieci.

Dzięki wdrożeniu Fidelis Network klienci zwiększyli efektywność, zyskali lepszy wgląd w zagrożenia w sieci oraz wiedzę na ich temat, a także wzmocnili ochronę zasobów firmowych przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Rozwiązanie firmy Fidelis znacznie zmniejszyło ogólny poziom zagrożeń.

„Rozwiązanie firmy Fidelis zapewnia ścisłą integrację różnych funkcji zabezpieczeń sieciowych i eliminuje utrudnienia związane z łączeniem innych produktów.”
– menedżer ds. cyberprzestępczości w instytucji finansowej z siedzibą w Wielkiej Brytanii

Podsumowanie finansowe przedstawiające wyniki w perspektywie trzyletniej skorygowane o ryzyko przygotowane przez firmę Forrester na podstawie wyników przeprowadzonych ankiet:

  • 170% zwrotu z inwestycji
  • 35% redukcja narażenia na ryzyko
  • Okres zwrotu wynosi 7-8 miesięcy

Uzupełnij dane i pobierz kompletny raport: