Dla akcjonariuszy

03.09.2020

EIP S.A. informuje, że w dniu 2 września 2020 r. zostało wysłane Wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki.